Personuppgifter och integritet

I samband med beställning så godkänner du att Deåsånt, nött & nytt lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Upphovsrätt

Materialet (text, bilder, layout osv) på vår hemsida (www.deasant.com) är upphovsrättsskyddat enligt Bernkonventionens bestämmelser. Om du vill använda material från vår hemsida, ansök då först om tillstånd genom att kontaktainfo@deasant.com.

De varumärken som omnämns på vår hemsida är upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade till respektive ägare.